ขั้นตอนการสมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าตั้งตรงจิตร
 
  1. ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกชมรม
  2. พิมพ์ใบสมัครตามรายละเอียดในใบสมัคร
  3. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมาทาง E-Mail : pairat_ttc@hotmail.com
  4.

โอนเงินผ่านธนาคารจำนวน 500 บาท สำหรับค่าสมาชิกตลอดชีพของชมรม
ที่ธนาคาร CIMB สาขาท่าเตียน เลขที่บัญชี 005-2-24889-0
  5. ชมรมศิษย์เก่าตั้งตรงจิตร จะจัดส่งบัตรสมาชิกชมรม ตามที่อยู่ที่กรอกรายละเอียดไว้
     
     
    คลิกดูตัวอย่างบัตรสมาชิก