Accounting Game
เป็นผลงาน สื่อการเรียนการสอน ในสาขาวิชาบัญชี ของคณะครู-อาจารย์ โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ ที่เข้าร่วมประกวด ในโครงการ สครูบัส ทีเซอร์ อวอร์ด 2010 นำโดย

1. อาจารย์วรรณี เลิศพิภพพร
2. อาจารย์สุพัฒนา นาคประดิษฐ์
3. อาจารย์ศรายุทธ กิตติเนตรชนก
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัล Popular Vote ด้วยผลโหวต 25200 คะแนน

 
Free Site Counter